ลูกค้าไม่อยากผูกมัดสัญญา ปิดการขายอย่างไร

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit