ลูกค้าบอกว่า "แพง" "ไม่มีตังค์" จะปิดการขายยังไง

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit