วิธีปิดการขายเมื่อลูกค้าบอกว่า “ผมโสดไม่มีภาระไม่จำเป็นต้องซื้อประกัน”

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit