วิธีปิดการขาย เมื่อลูกค้าบอกว่า “เศรษฐกิจไม่ดี เก็บเงินไว้ดีกว่า”

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit