เมื่อลูกค้าบอกว่า “ผมรวยแล้ว ไม่ต้องซื้อประกันก็ได้” ปิดการขายอย่างไร

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit