เมื่อลูกค้าบอกว่า “ มีประกันอยู่แล้ว” ปิดการขายอย่างไร

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit