จงเลิกเป็น นักขาย แต่จงเป็น นักปิดการขาย

R E C O M M E N D

งานบรรยาย 

บรรยายการปิดการขายให้กับหน่วยงานและองค์กรเอกชน โดยออกแบบหลักสูตรการปิดการขาย ฝึกอบรมพนักงานขาย 

ถ่ายทอดสดเทคนิคปิดการขายที่สามารถปิดการขายได้ทุกที่ ทุกคนทุกเวลา 

ไลฟ์จบลบเลย ติดตามช่วงพิเศษกับหลักสูตร ปิดการขาย ในวิธีการต่างๆ ได้ที่เพจ รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจในช่วงเวลา 20.00 น. ได้ที่ทาง Facebook Live 
(ตามวันและเวลาที่กำหนด) 

บทความสร้างแรงบันดาลใจ